HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Sáng Chủ nhật, ngày 07 tháng 10 năm 2018. Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Lê Hồng Phong đã tiến hành tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học.

Ông Phạm Hồng Hưng-Chủ tịch Hội, thay mặt cho Ban chấp hành Hộ cha mẹ học sinh, báo cáo tổng kết công tác Hội năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm có 09 thành viên, ông Phạm Hồng Hưng được tín nhiệm cao, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh năm học 2018-2019. Trong năm học 2018-2019 này Hội cha mẹ học sinh sẽ sát cánh cùng nhà trường trong mọi hoạt động, phối hợp và hỗ trợ tích cực để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.