LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011-2012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN HẢI CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2011-2012

Thời gian từ  19/12/2011 đến 30/12/2011

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2(19/12)

Ngữ văn 7(90’) – Lý 7(45’)

Ngữ văn 8(90’) – Địa lý 8(45’)

Thứ 3(20/12)

Lớp 9 học TKB thứ 2

Ngữ văn 6(90’) – Địa lý 6(45’)

Thứ 4(21/12)

Toán 7(90’) – Sinh học 7(45’)

Lý 8(45’) – Sinh 8(45’)

Thứ 5(22/12)

Lớp 9 học TKB thứ 3

Toán 6(90’) – Sinh 6(45’)

Thứ 6(23/12)

Khối lẻ học TKB thứ 6

Khối chẵn học TKB thứ 6

Thứ 7(24/12)

Khối lẻ học TKB thứ 7

Khối chẵn học TKB thứ 7

Thứ 2(26/12)

T Anh 7(45’) – Sử 7(45’)

T Anh 8(45’) – Sử 8(45’)

Thứ 3(27/12)

Ngữ văn 9(90’) – Địa lý 9(45’)

T Anh 6(45’) – Sử 6(45’)

Thứ 4(28/12)

Toán 9(90’) – Sử 9(45’)

Toán 8(90’) – Hóa 8(45’)

Thứ 5(29/12)

Vật lý 9(45’) – Sinh học 9(45’)

Địa lý 7(45’) - Lý 6(45’)

Thứ 6(30/12)

Hóa học 9 (45’) – T Anh 9(45’)

HS nghỉ học GV chấm bài

Thứ 7(31/12)

HS nghỉ học GV chấm bài

Thứ 2(2/1)

Nghỉ bù Tết dương lịch

Từ thứ 3 đến Thứ 6 (3à6/1/12)

HS học theo TKB: GV dạy hoàn thành chương trình HK I

16h ngày 4/1: Hạn cuối vào điểm KT HKI

Thứ 7(7/1)

7h đến 8h30’ sơ kết lớp khối lẻ

14h đến 15h30’ sơ kết lớp khối chẵn

CN (8/1)

Họp PHHS: Khối lẻ 7h30’ – 9h   Khối chẵn  14h – 15h30’

HIỆU TRƯỞNG

Các bài viết khác: