Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” Cấp Quận

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” Cấp Quận diễn ra ngày 29 /05/2012 tại Hội trường Cơ quan Công An THành Phố, với sự có mặt của hơn 300 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ và 34 đại biểu phụ trách Đội Quận Hải Châu- trong đó có 10 đội viên tiêu biểu của Liên Đội Lê Hồng Phong.

Đại hội nhằm để tuyên dương khen thưởng các cá nhân đội viên – Cháu ngoan Bác Hồ thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và phong trào Trần Quốc Toản; phụ trách thiếu nhi và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 -2012, là dịp để các đại biểu của Liên Đội Lê Hồng Phong giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đội trong việc giáo dục rèn luyện đội viên, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành các lực lượng xã hội đối với việc chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

Các bài viết khác: