Liên đội Lê Hồng Phong chào mừng Đại hội Đoàn Phường

Liên đội Lê Hồng Phong chào mừng Đại hội Đoàn Phường Thanh Bình lần thứ 11- nhiệm kì 2012- 2017Chào mừng đại hội Hội cựu chiến binh Phường Thanh Bình

Các bài viết khác: