Thi vẽ tranh cấp Quận

Hình ảnh Học sinh trường tham gia thi vẽ tranh cấp Quận năm học 2011- 2012

Các bài viết khác: