Lịch sử hình thành

Trường THCS Lê Hồng Phong từ khi thành lập đến nay đã trải qua những chặng đường gắn với sự phát triển lịch sử của đất nước.Ngay sau khi miền Nam được hoàn toàn  giải phóng, thống nhất đất nước( 30/04/1975), các trường trên toàn thành phố Đà Nẵng chuẩn bị năm học đầu tiên.Lúc bấy giờ, trường Lê Hồng Phong là trường Đinh Bộ Lĩnh mang tên trường Tiểu học Thanh Bình 1,Trường Ức Trai mang tên trường Thanh Bình 2.

Năm 1976-1977, cả hai trường Tiểu học Thanh Bình 1 và Trường Thanh Bình 2sát nhập mang tênTrường Thanh Bình 1.

Năm học 1977-1978 và 1978-1979, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, các trường cấp 1 và 2 trên địa bàn phường Thanh Bình sát nhập thành trường cấp 1-2 Thanh Bình.

Đến năm học 1979-1980, số học sinh trong phường tăng lên trên 3000 học sinh với 76 lớp. Trường cấp1-2 Thanh Bình lại được quyết định tách ra thành hai trường: Phổ thông cơ sở Thanh Bình 1 và Phổ thông cơ

sở Thanh Bình 2.Trong đó, Trường PTCS Thanh Bình 1 gồm 2 cơ sở: Đinh Bộ Lĩnh và Ức Trai.

Năm 1982-1983, được sự đồng ý của Thành Uỷ Đà Nẵng, phòng Giáo dục quyết định lấy tên các danh nhân, các vị tiền bối Cách mạng đặt tên cho các trường học trong toàn thành phố. Từ đó trường Thanh Bình 1 được chính thức mang tên trường Phổ thông cơ sở Lê Hồng Phong (gồm 2 cơ sở: Ức Trai và Đinh

Bộ Lĩnh cũ).

Năm học 1992-1993, cơ sở 2 (Ức Trai ) chuyển thành cơ sở 2 của trường ÔNg Ích Khiêm, cơ sở 1( Đinh Bộ Lĩnh cũ) thành trường Trung học cơ sở lê Hồng Phong.Cùng với quá trình hình thành và phát triển, trường THCS Lê Hồng Phong luôn có các thế hệ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đầy nhiệt huyết cố gắng phấn đấu không ngừng đưa trường đi lên. Khó có thể kể hết những thành tích đã đạt được của thầy và trò trường THCS Lê Hồng Phong từ khi thành lập đến nay. Nhưng chúng tôi xin tóm tắt một cách khái quát nhất về thành tích, cụ thể như sau:

Từ năm học 1975 đến 1994 trường cấp 1,2 Thanh Bình luôn xếp loại tốt, có nhiều giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua và học sinh giỏi cấp thành phố, nhiều tổ chuyên môn là tổ lao động xuất sắc. Năm học 1992-1993,1993-1994, có 3 học sinh giỏi cấp thành phố, 2 chiến sĩ thi đua cấp ngành, 1 giáo viên được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú, 1 giáo viên giỏi cấp thành phố, 1 học sinh giỏi toàn quốc (anh văn 9), 1 học sinh giỏi tỉnh (Vật lý 9), 3 học sinh giỏi thành phố (Môn Văn và Tiếng anh 7,8 ), 1 học sinh đỗ thủ khoa toàn kì thi phổ thông trung học cơ sở (40,5 điểm).

Từ năm học 2000 đến nay trường THCS Lê Hồng Phong luôn hoàn thành nhiệm vụ và được xếp loại tiến tiến, đạt được một số thành tích tiêu biểu: Năm học 2002-2003,1 tổ lao động xuất sắc (Sử-Địa), 1 giáo viên giỏi (Cô Trần Thị Lan Hương),1 chiến sĩ thi đua (Tôn Nữ Hoàng Thân),Giải ba thi làm lồng đèn cấp quận, đạt giải xuất sắc hội thi phụ trách sao giỏi cấp thành phố (Hồ Thị Tú uyên lớp 6/4 và Nguyễn Thị Thanh Thảo lớp 9/3), đạt giải ba cấp thành phố thi nói Tiếng Anh (Hồ Thị Ái Dung 9/4).

Năm học 2003-2004, toàn trường có hai tổ lao động xuất sắc (Tổ Hóa Sinh, tổ văn phòng), 1giáo viên giỏi (Cô Trần Thị Lan Hương), hai chiến sĩ thi đua (cô Tôn Nữ Hoàng Thân).

Năm học 2004-2005 có hai tổ lao động xuất sắc Sử Địa, Văn phòng, một giáo viên giỏi (Cô Trần Thị Lan Hương), hai chiến sĩ thi đua (Thầy Đặng Ngọc Hồng và cô Nguyễn Thị Kim Phượng), ba sáng kiến kinh nghiệm (Thầy Đặng Ngọc Hồng, Cô Nguyễn Thị Kim Phượng, cô Trần Thị Lan Hương).

Năm học 2005-2006, có hai tổ lao động xuất săc (Tổ sử địa và tổ văn phòng), một giáo viên giỏi (Cô trần Thị Lan Hương), ba chiến sĩ thi đua (Thầy Đặng Ngọc Hồng, Cô nguyễn Thị Kim Phượng, cô Tôn Nữ Hoàng Thân).

Năm học 2006-2007, trường có ba tổ đạt tổ lao động xuất sắc (Tổ Ngữ Văn, Tổ Hành Chính Quản Trị, tổ Toán-Lý), ba chiến sĩ thi đua (Cô Hoàng Thi Vĩnh Hiệp, Tôn Nữ Hoàng Thân, thầy Hứa Đại Thanh), ba sáng kiến kinh nghiệm (cô Hoàng Thị Vĩnh Hiệp, Thầy Hứa Đại Thanh).

Năm học 2007-2008, 5 tổ lao động xuất sắc (Hóa- Sinh, Ngữ Văn, Toán- lý, Ngoại ngữ, Hành chính Quản Trị), ba chiến sĩ thi đua (Thầy Đặng Ngọc Hồng, cô Trần Thị Lan Hương, cô Hoàng Thị Vĩnh Hiệp), ba sáng kiến kinh nghiệm (Thầy Đặng Ngọc Hồng, Cô Trần Thị Lan Hương).

Năm học 2008-2009, có năm tổ lao động xuất sắc (Ngữ Văn, Toán- lý, Ngoại ngữ, Hành chính Quản Trị, Hóa- Sinh), ba chiến sĩ thi đua ( Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thị Xuân, Nguyễn Thị Anh), ba sáng kiến kinh nghiệm (Nguyễn Thị Tuyết, Hồ Thị Minh Thương, Nguyễn Thị Anh).

Kể từ ngày thành lập đến nay trường luôn có số học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp thành phố và đạt nhiều giải cao ở các môn Toán, Anh, Văn, Lý, Địa, Sử. Đặc biệt năm học 2008-2009 có em  Nguyễn Thị Thúy Nga đạt hai giải ba (Toán và casio) học sinh giỏi cấp thành phố và đỗ thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Phan Chu Trinh

Về cơ cấu tổ chức:

Hiện nay trường THCS lê Hồng Phong với cơ cấu tổ chức như sau:

-          Ban giám hiệu : + Hiệu trưởng

+ Phó hiệu trưởng chuyên môn

+ Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất.

-          Các tổ chuyên môn: gồm 6 tổ:

+ Tổ Toán –Lý

+ Tổ Ngữ Văn

+ Tổ Ngoại ngữ

+ Tổ Hoá- Sinh - Thể dục

+ Tổ Sử - Địa

+ Tổ Văn phòng

-          Các tổ chức chính trị- đoàn thể:

+ Chi bộ Đảng gồm 10 Đảng viên.

+ Công đoàn nhà trường

+ Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

+ Đội Thiếu niên tiền phong HCM.

Các bài viết khác: