KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định tuyển sinh số 275/QĐ-SGDĐT ngày 10/3/2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 26/05/2017 của UBND quận Hải Châu về công tác tuyển sinh năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiêm vụ năm học và tình hình thực tế tại địa phương. Trường THCS Lê Hồng Phong có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục tiêu tuyển sinh:

Đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn phường Thanh Bình đã hoàn thành chương trình Tiểu học được vào học lớp Sáu tại trường THCS lê Hồng Phong năm học 2017-2018.

II. Nguyên tắc tuyển sinh:

1.Tuyển sinh theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Xét tuyển sinh đúng tuyến, học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn phường Thanh Bình.

3. Xét tuyển sinh

a. Có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại địa phương, được UBND phường Thanh Bình xác nhận, lập danh sách gửi về UBND quận (qua Phòng GD&ĐT quận) làm cơ sở để tuyển sinh.

b.Trường hợp phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND phường, hiệu trưởng lập danh sách gửi về UBND quận (qua phòng GD&ĐT quận) để tổng hợp, trình xin ý kiến của UBND quận xem xét, bố trí, điều tiết.

III. Điều kiện dự tuyển và Hồ sơ dự tuyển :

1. Điều kiện dự tuyển:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi ( tính  từ năm sinh  căn  cứ

vào giấy khai sinh hợp lệ). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp

học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi  cao hơn độ tuổi qui  định  thì

tuổi vào lớp 6 được giảm  hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp

học trước.

 - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi qui định.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1, lớp 6 ( theo mẫu chung của Sở GD&ĐT- Có phát hành tại các nhà sách ).

b) Giấy khai sinh hợp lệ, bản sao có công chứng hộ khẩu hoặc giấy tờ nhà đất chính chủ (khi nhận hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

c) Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

d) Các loại giấy tờ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

e) 02 ảnh 3x4cm (ảnh mới nhất)

IV. Hội đồng tuyển sinh:

l. Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh, do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh :

a) Thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là các Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên của Hội đồng là Tổ trưởng chuyên môn…

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh.

- Duyệt hồ sơ học sinh trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh được trúng tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng. Danh sách học sinh trúng tuyển phải có họ tên, chữ ký là Chủ tịch hội đồng ( Sử dụng con dấu của nhà trường).

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT quận.

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.

V. Địa bàn tuyển sinh:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học thuộc địa bàn phường Thanh Bình, nhà trường không nhận học sinh trái tuyến.

VI. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vất chất hiện có của nhà trường và nguồn ngân sách UBND quận Hải Châu giao.

- Căn cứ vào số liệu điều tra PCGD năm 2016, số liệu dân số cơ học và số nhân hộ khẩu trên địa bàn phường Thanh Bình. Trường THCS Lê Hồng Phong được giao chỉ tiêu 221 học sinh lớp 6 cho năm học 2017-2018.

VII.Hình thức tuyển sinh:

- Tuyển sinh có 2 hình thức:

+ Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com

Số điện thoại hỗ trợ 02363565552 (trong giờ hành chính)

+ Tuyển sinh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (Nhà trường hỗ trợ và cập nhật, tổng hợp kết quả số lượng hồ sơ đúng qui định do phụ huynh nộp vào hệ thống tuyển sinh qua mạng).

VIII. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng tuyển sinh của trường căn cứ kế hoạch tuyển sinh được ban hành, tiến hành các bước nhận hồ sơ tuyển sinh theo đúng qui định; không nhận học sinh không đủ điều kiện và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15/6/2017 đến hết ngày 05/7/2017.

- Từ ngày 06/7/2017 Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết, tổng hợp số lượng báo cáo danh sách học sinh được tuyển về phòng GD&ĐT quận Hải Châu.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2017-2018 của trường THCS Lê Hồng Phong./.
 HIỆU TRƯỞNG


                                       Trình Quang Long