HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ÔN TẬP TẠI NHÀ CỦA HỌC SINH KHỐI LỚP 7 (TUẦN 20-21)

I.MÔN TOÁN 7

A. ĐẠI SỐ:

  • HS làm các bài tập 1, 2, 3 sgk/ tr.7-8/ toán 7 tập 2
  • Một số bài tập bổ sung:

Bài 1: Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 hs và ghi lại như sau:

5          5             8               8             9            7               8                 9                  14                8

5           7            8              10            9            8              10                7                  14                8

9           8            9               9             9            9              10                5                   5               14

a)     Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b)     Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

c)     Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.

Bài 2: Bảng điểm kiểm tra toán  của học sinh lớp 7A được cho ở bảng như sau:

6

8

7

4

7

8

5

6

7

7

8

9

8

6

7

8

8

9

6

8

7

8

9

7

9

8

7

8

9

8

7

8

a/ Dấu hiệu là gì ??

b/ Lớp có bao nhiêu học sinh?

c)Có bao nhiêu bạn đạt điểm 7 trở lên?

B. HÌNH HỌC:

  • HS làm các bài tập 50, 51/ sgk/ tr 127-128/ toán 7 tập 1 và bài tập 53, 55, 56/ sgk/ tr 131/ toán 7 tập 1
  • Một số bài tập bổ sung:

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CM.

a)     Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân.

b)     Kẻ BH  AM ( H  AM), kẻ CK AN ( K AN ). Chứng minh rằng BH = CK.

c)     Chứng minh rằng AH = CK.

d)     Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?

Bài 2: Cho góc nhọn xOy.Gọi M là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA Ox(A Ox ), Kẻ MB Oy(B Oy )

a)     Chứng minh MA=MB và tam giác OAB là tam giác cân .

b)     Đường thẳng BM cắt Ox tại D ,đường thẳng AM cắt Oy tại E.Chứng minh MD=ME

c)     Chứng minh OM  DE

Bài 3: Tam giác ABC có AB = 9cm, BC = 12cm, AC = 15cm có phải là tam giác vuông hay không?

Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH  BC (H  BC). Cho biết AB = 13cm ; AH = 12cm ; HC = 16cm. Tính chu vi của tam giác ABC.

 

II. MÔN NGỮ VĂN 7

1. Học thuộc lòng các câu tục ngữ về Thiên nhiên và lao động sản xuất; nắm được nghệ thuật và nội dung của mỗi câu.

2. Học thuộc lòng các câu tục ngữ về Con người và xã hội; Nắm được nội dung và ý nghĩa của mỗi câu.

3. Học thuộc khái niệm: rút gọn câu; tác dụng của rút gọn câu; làm bài tập 3,4/ sgk trang 17,18.

4. Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ ở Đà Nẵng.

5. Làm bài UPU theo hướng dẫn.

 

III. MÔN VẬT LÍ 7

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

1.      Có thể làm một vật nhiễm điện bằng những cách nào? Vật bị nhiễm điện có tính chất gì?

2.      Muốn nhận biết một vật có nhiễm điện hay không người ta thường làm thế nào? Tại sao?

3.      Khi đưa chiếc lược nhựa đã chải tóc nhiều lần lại gần các mảnh giấy vụn thì có hiện tượng gì xảy ra? Vì sao?

4.      Tại sao cánh quạt điện sau khi sử dụng một thời gian lại có nhiều bụi bám vào?

5.      Tại sao áo quần vừa mới sử dụng xong ta lại cảm thấy như dính vào da thịt?

6.      Trong các phân xưởng ở các nhà máy dệt người ta thường treo các tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Làm như vậy có tác dụng gì?

7.      Tại sao khi ở ngoài trời khi gặp các cơn dông người ta lại khuyến cáo là không đứng dưới những cây cổ thụ cao?

(Trong quá trình làm bài tập, nếu có thắc mắc, các em có thể trao đổi với GVBM.

Ngoài các bài tập trên, các em tiếp tục làm các bài tập 17.1 – 17.7, 17.10, 17.11, 17.12)

 

IV.MÔN: SINH HỌC 7

1. Trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?

A. Phát triển không qua biến thái.

B. Sinh sản mạnh vào mùa đông.

C. Nguồn thức ăn chính là rêu và tảo.

D. Đẻ trứng và thụ tinh ngoài.

Câu 2. Ý nào sau đây đúng khi nói về hệ tuần hoàn của ếch đồng?

A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

Câu 3. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn?

A. Mắt và các lỗ mũi nằm ở mặt bụng.

B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng.

C. Các chi sau có mang căng giữa các ngón.

D. Bộ xương tiêu giảm một số xương như xương sườn.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh sản của ếch đồng?

A. Ếch đồng đực có cơ quan giao phối, thụ tinh ngoài.

B. Ếch đồng đực không có cơ quan giao phối, thụ tinh trong.

C. Ếch đồng cái đẻ trứng, trứng được thụ tinh ngoài.

D. Ếch đồng cái đẻ con, ếch đồng đực không có cơ quan giao phối.

Câu 5. Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài lưỡng cư?

A. 4000            B. 5000         C. 6000         D. 7000

Câu 6. Cho các đặc điểm sau: (1): Tim ba ngăn; (2): Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi; (3): Là động vật biến nhiệt; (4): Phát triển không qua biến thái.

Đặc điểm nào có ở cá cóc Tam Đảo?

A. (2) và (3).

B. (1) và (3).

C. (3) và (4).

D. (1); (2) và (3).

Câu 7. Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

A. Ưa sống nơi ẩm ướt.

B. Hoạt động chủ yếu vào ban ngày, con mồi chủ yếu là sâu bọ.

C. Là động vật hằng nhiệt.

D. Thường ngủ hè trong các hang đất ẩm ướt.

Câu 8. Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

A. Ong mật.

B. Ếch đồng.

C. Thằn lằn bóng đuôi dài.

D. Bướm cải.

Câu 9. Quá trình biến thái hoàn toàn của ếch diễn ra:

A. Trứng- Nòng nọc- Ếch trưởng thành

B. Nòng nọc- Trứng- Ếch trưởng thành

C. Ếch trưởng thành- Nòng nọc- Trứng

D. Ếch trưởng thành- Trứng- Nòng nọc

Câu 10. Loài lưỡng cư nào dưới đây trên lưng có những lỗ nhỏ; khi đẻ trứng, cóc cái phết trứng đã thụ tinh lên lưng, trứng lọt vào các lỗ và phát triển thành nòng nọc?

A. Cóc mang trứng Tây Âu.

B. Cóc tổ ong Nam Mĩ.

C. Nhái Nam Mĩ.

D. Cá cóc Tam Đảo.

Câu 11. Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở

A. gần hô nước.

B. đầm nước lớn.

C. hang đất khô.

D. khu vực đất ẩm, mềm, xốp.

Câu 12. Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Vảy sừng xếp lớp.

B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.

C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt.

D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

Câu 13. Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở

A. trong cát.

B. trong nước.

C. trong buồng trứng của con cái.

D. trong ống dẫn trứng của con cái.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư có đuôi hoạt động về ban đêm.

B. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không chân hoạt động về ban đê.

C. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi hoạt động về ban ngày.

D. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi hoạt động về ban đêm.

Câu 15. Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?

A. Cá chuồn.

B. Cá cóc Tam Đảo.

C. Cá cóc Nhật Bản.

D. Ễnh ương.

II. Tự luận

1.      Giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt gần bờ nước và bắt mồi về đêm?

2.      Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

3.      So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

4.      Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng.

Học sinh hoàn thành bài tập ôn tập vào giấy A4 và nộp lại cho GV vào tiết học sau.

V. MÔN LỊCH SỬ 7

( HS làm trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Côrôna)

1.Nội dung bài 18, 19: ( đã học):

Câu 1: Em hãy trình bình quá trình xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ? Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại?

Câu 2: Em hãy trình bày và nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minhđối với nhân dân ta?

Câu 3: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418- 1423?

Câu 4: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1418-1423?

Câu 5: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1424-1426? Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Câu 6: Dựa vào lược đồ hình 41 SGK trang 88, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi ? Nhận xét về kế hoạch đó?

2.Nội dung bài 19, 20: ( chưa học ): Gợi ý học sinh soạn trước

Câu 7: Dựa vào lược đồ hình 42 trang 90 em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động- Chúc Động? Kết quả, Ý nghĩa?

 

Câu 8: Dựa vào lược đồ hình 43 trang 92 em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng- Xương Giang? Kết quả, Ý nghĩa?

Câu 9: Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ  tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.Nhận xét?

Câu 10: em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ? So sánh với các thời kỳ trước?

 

VI. MÔN GDCD 7

Học sinh làm bài tập c,d,e/ sgk trang 38 vào vở.

                                            Chúc các em làm bài tốt!

 

 

 

 

 

Các bài viết khác: