HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ÔN TẬP TẠI NHÀ CỦA HỌC SINH KHỐI LỚP 9 (TUẦN 20-21)

I. MÔN TOÁN 9

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1 Giải các HPT sau:

a)     b)      c)      d)

e)     f)    g)       h)

i)          k)        l)

m)                         n)

Bài 2 a. Tìm a, b để HPT  có nghiệm (x; y) = (3; - 2)

b. Với giá trị nào của a và b thì HPT  có nghiệm (x; y) = (- 2; 1)

Bài 3: Tìm m để HPT

a)  có nghiệm duy nhất                    b)  vô nghiệm.                       c) vô số nghiệm

Bài 4. Cho HPT  

a) Giải HPT khi k = 5

b) Gọi nghiệm của HPT là (x; y) . Tìm số tự nhiên k để x + y = - 1

Bài 5. Cho HPT:

a) Giải HPT khi m = - 3

b) Tìm m để HPT  có nghiệm duy nhất (x; y) TM điều kiện x + y2 = 1

Bài 6. Cho 3 đường thẳng: (d1) y = 2        (d2)  y = 3x – 7          (d3) y = (2m+1)x – 13

Tìm các giá trị của m để 3 đường thẳng đồng quy.

Bài 7. Cho hàm số  y = (m - 2)x + 3m +1  (d)

a) Tìm m để đồ thị hàm số (d) song song với đường thẳng y = 3x + 2.

b) Tìm m để đồ thi hàm số (d) đi qua điểm ( -2; 1/2 )

c) Chứng minh rằng đồ thị hàm số (d)  luôn đi qua điểm cố định khi m thay đổi.

Bài 8. Giải và biện luận hệ phương trình.

  V. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1. Toán tìm số

Bài 1: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 đơn vị và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới bằng  số ban đầu.

Bài 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục nhỏ hơn hai lần chữ số hàng đơn vị là một đơn vị. Nếu viết số ấy theo thứ tự ngược lại thì được số mới (có hai chữ số) bé hơn số cũ 18 đơn vị.

Bài 3: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 9 và 8 lần chữ số này bằng chữ số kia.

Bài 4: Một số có hai chữ số. Tổng hai chữ số là 10. Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho.

Bài 5: Tổng của hai số bằng 90. Số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.

2. Toán chuyển động

Bài 1: Hai khách du lịch xuất phát đồng thời từ hai thành phố A và B cách nhau 19 km. Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 h. Hỏi vận tốc của mỗi người, biết rằng khi gặp nhau người thứ hai đi được nhiều hơn người thứ nhất 1 km.

Bài 2: Một khách du lịch đi trên ô tô trong 4 h sau đó đi tiếp bằng tầu  hoả trong 7 h thì được quãng đường dài 640 km. Hỏi vận tốc của tầu hoả và ô tô, biết rằng mỗi giờ tàu hoả đi nhanh hơn ô tô 5 km.

Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc xác định. Nếu vận tốc tăng thêm 30 km/h thì thời gian đi sẽ giảm 1 h. Nếu vận tốc giảm bớt 15 km/h thì thời gian đi tăng thêm 1 h. Tính vận tốc và thời gian đi từ A đến B của ô tô?

Bài 4: Hai ô tô khởi hành đồng thời từ hai bến xe cách nhau 750 km và đi ngược chiều nhau, sau 10 h chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 h 45' thì sau khi xe thứ hai đi được 8 h chúng gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe?

3. Toán năng suất công việc

Bài 1: Hai đội công nhân cùng làm một công trình trong 12 ngày thì xong. Mỗi ngày phần việc đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong công trình trong bao lâu?

Bài 2: Hai đội công nhân I và II được giao sửa một đoạn đường  Nếu cả hai đội cùng làm thì sau 4 h hoàn thành công việc. Nếu đội I làm một mình trong 2h, sau đó đội II tiếp tục làm một mình trong 3 h thì họ đã hoàn thành được  công việc. Hỏi mỗi đội làm riêng thì sẽ hoàn thành công việc trong bao lâu?

Bài 3: Nếu hai người cùng làm một công việc thì mất 4 giờ. Người thứ nhất làm được nửa công việc, người thứ hai làm nốt cho đến khi hoàn thành cả thảy hết 9 giờ. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì mất mấy giờ.

Bài 4: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì trong 4h 48' sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ I trong 3 h vòi thứ II trong 4 h thì được  bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy1mình thì trong bao lâu mới đầy bể?

4. Toán liên quan tới hình học

Bài 1: Một khu vườn HCN có chu vi 100m. Nếu tăng chiều dài lên gấp 2 lần và chiều rộng lên gấp 3 lần thì chu vi của khu vườn mới sẽ là 240 m. Tính diện tích khu vườn ban đầu.

Bài 2: Một thửa ruộng HCN có chu vi 340 m. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20 m. Tính diện tích thửa ruộng?

Bài 3: Một mảnh vườn HCN có chu vi 34 m, nếu tăng chiều dài thêm 3 m và tăng chiều rộng thêm 2 m thì diện tích của nó tăng thêm 45 m2. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn.

Bài 4: Hình thang có diện tích 140 cm2, chiều cao 8 cm. Tính độ dài các đáy của hình thang biết chúng hơn kém nhau 15 cm.

II. MÔN NGỮ VĂN 9

1. Đọc kĩ lại bài Bàn về đọc sách; nắm vững nội dung và nghệ thuật của văn bản; làm bài tập luyện tập trang 7/sgk vào vở.

2. Nắm vững đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu; làm các bài tập 1,2/sgk trang 8 vào vở.

3. Học thuộc các khái niệm: thành phần biệt lập; thành phần biệt lập tình thái, thành phần biệt lập cảm thán, thành phần biệt lập gọi đáp, thành phần biệt lập phụ chú; làm các bài tập: 1,2,4 /trang 19 sgk; bài 2,3,4,5 /trang 33 sgk vào vở.

4. Nắm vững khái niệm phép phân tích và tổng hợp; làm các bài tập 2,3 trang 10/ sgk; bài 2 trang 12/ sgk vào vở.

5. Làm thêm các bài tập sau vào giấy:

-  Dựa vào văn bản Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm, em hãy phân tích lí do khiến mọi người phải đọc sách.

- Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về tình hình dịch bệnh hiện nay (bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vius CORONA gây nên).

- Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng xả rác trong lớp học, trường học trong thời gian qua.

6. Viết thư UPU theo hướng dẫn!

III. MÔN GDCD 9

Học sinh bài 1,2,7,8/ sgk trang 43,44 vào vở.


IV. MÔN VẬT LÍ 9

1. Bài 33: Dòng điện xoay chiều: 33.1 – 33.6

2. Bài 34: Máy phát điện xoay chiều: 34.1 – 34.3

3. Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều: 35.1 – 35.4

4. Bài 36: Truyền tải điên năng đi xa: 36.1-36.3, 36.5-36.8


 V. MÔN HÓA HỌC 9

Học sinh làm bài tập ở nhà

- Bài tập 1 > 5/ 91 SGK.

- Bài tập 29.5 > 29.8/ 37,38 SBT.


VI. MÔN SINH HỌC 9

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

Bài tập 1 Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Bài tập 2 Giao phối gần là gì? Gây ra những hậu quả nào ở động vật?

Bài tập 3

a) Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?

b) Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa?

Bài tập 4. Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Bài tập 5. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng ………………. vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

Trong chọn giống người ta dùng phương pháp này để ………………… và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần.

Bài tập 6. Hoàn thành bảng 39/ 115 sgk bài Thực hành: Tìm hiều thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.

Học sinh hoàn thành bài tập ôn tập vào giấy A4 và nộp lại cho GV vào tiết học sau.


VII. MÔN LỊCH SỬ 9

Câu 1:  Lập bảng thống kê những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919- 1925.

Câu 2: Trình bày bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam(1926- 1927).

Câu 3: Trình bày sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 4: Trình bày hoàn cảnh và sự thành lập ba tổ chức cộng sản năm 1929. Vì sao chỉ trong một hời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

Câu 5: Trình bày hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy rút ra vai trò của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 6: Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung bài 19,20, 21,22( chưa học ):

Câu 7: Cuộc khủng hảng kinh tế thế giới (1929- 1923) đã tác động đến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam ra sao?

Câu 8: Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930- 1931 trong cả nước và Xô viết Nghệ -Tĩnh.

Câu 9: Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936- 1939.

Câu 10: Trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ, hình thức và phương pháp đấu tranh của cách mạng nước ta 1936- 1939. Nêu ý nghĩa của phong trào 1936- 1939.

Câu 11: Tình hình thế giới và Đôg Dương trong những năm 1939- 1945 như thế nào? Trình bày nguyên nhân, diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa Nam Kì.

Câu 12: Trình bày hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh và sự phát triển của lực lượng cách mạng nước ta.

                                                                     Chúc các em làm bài tốt!

Các bài viết khác: