THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND quận Hải Châu về công tác tuyển sinh năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiêm vụ năm học và tình hình thực tế tại địa phương. Trường THCS Lê Hồng Phong có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

 I. Điều kiện và hồ sơ tuyển sinh

1. Điều kiện tuyển sinh:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, thuộc địa bàn phường Thanh Bình.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại địa phương, được UBND phường Thanh Bình xác nhận, lập danh sách gửi về UBND quận (qua Phòng GD&ĐT quận) làm cơ sở để tuyển sinh.

- Trường hợp phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND phường, hiệu trưởng lập danh sách gửi về UBND quận (qua phòng GD&ĐT quận) để tổng hợp, trình xin ý kiến cuả UBND quận xem xét, bố trí, điều tiết.

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi ( tính  từ năm sinh  căn  cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp  học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi  cao hơn độ tuổi qui  định  thì  tuổi vào lớp 6 được giảm  hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1, lớp 6 (theo mẫu chung của Sở GD&ĐT- Có phát hành tại các nhà sách ).

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao có công chứng các giấy tờ có liên quan: Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất hoặc sổ tạm trú (khi nhận hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ ( HS có hộ khẩu thường trú tại địa phương, học tại các trường Tiểu học trên địa bàn phường Thanh Bình đã được chuyển giao học bạ qua trường THCS Lê Hồng Phong)

- Các loại giấy tờ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

- 02 ảnh 3x4cm (ảnh mới nhất)

II. Chỉ tiêu tuyển sinh

Căn cứ vào số liệu điều tra PCGD năm 2019, số liệu dân số cơ học và số nhân hộ khẩu trên địa bàn phường Thanh Bình tại thời điểm tháng 6 năm 2020. Trường THCS Lê Hồng Phong được giao chỉ tiêu 8 lớp 6 cho năm học 2020-2021.

III.Hình thức tuyển sinh

Tuyển sinh có 2 hình thức:

+ Tuyển sinh trực tuyến qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com Số điện thoại hỗ trợ 02363565552 (trong giờ hành chính). PHHS đến trường nôp các giấy tờ liên quan để hoàn thiện hồ sơ nhập học cho HS.

+ Tuyển sinh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (Nhà trường hỗ trợ và cập nhật, tổng hợp kết quả số lượng hồ sơ đúng qui định do phụ huynh nộp vào hệ thống tuyển sinh qua mạng).

IV. Thời gian tuyến sinh:

Bắt đầu từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020

V. Thời gian niêm yết danh sách học sinh:

Ngày 25/8/2020 nhà trường sẽ niêm yết danh sách học sinh và chia lớp học cho năm học 2020-2021

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2020-2021./.

 

Nơi nhận:

- UBND phường Thanh Bình (để b/c);

- Hội đồng tuyển sinh trường (để t/h)

- Lưu : VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trình Quang Long


Các bài viết khác: